“El traductor es un escritor privilegiado que tiene la oportunidad de reescribir obras maestras en su propia lengua”.

Javier Marías

Nabízím...

... tlumočení, překlady a korektury.

Vystudovala jsem obor tlumočení a překlad na Ústavu translatologie FF UK a mými pracovními jazyky jsou čeština, angličtinašpanělština.

Klienti?
Například Letiště Brno, Run Czech, Instituto Cervantes, Centrum pro integraci a migraci, Taneční škola Flamenkeria, Nakladatelství AMU.

Má témata?
Ekonomie, politika, mezinárodní vztahy, reklamní texty, vnitropodnikové dokumenty, žurnalistika.

Nejpyšnější jsem asi na svůj překlad několika reportáží z knihy Diario de Irak od Maria Vargase Llosy, který vznikl v rámci mé bakalářské práce.

... besedy o východní Asii a dobrovolnictví.

Na základních a středních školách (a na obecních úřadech, v kavárnách, v obývácích a na dalších místech, kam mě většinou pozvou mně podobní cestovatelští nadšenci) přednáším o svých zkušenostech z východní Asie.

Besedy jsou interaktivní, obohaceny fotkami a videi, občas i nějakým tím tradičním tancem nebo pochutinou.

Několik základních škol jsem také navštívila s besedou o dobrovolnictví, ať již v zahraničí nebo v České republice.

Z fotek z mých cest také vznikla fotografická výstava, která je dnes k vidění v prostorách knihovny FF UK.

..výuku angličtiny, češtiny a španělštiny.

Slovní spojení korporátní metodička zní hrozivě?
(Upřímně, mě třeba mnohem více děsí zubař...)

Výuce a metodice angličtiny, španělštiny a češtiny pro cizince se věnuji od roku 2010. Zkušenosti mám s individuální výukou, skupinovými kurzy, přípravou na jazykové zkoušky DELE a Cambridge English a kurzy na míru (např. s přípravou na specifické zkoušky, s obchodní angličtinou a s rozvojem prezentačních dovedností).

Výuka nemusí být limitována místem, vyvinula jsem si propracovaný systém pro výuku přes Skype, který někteří studenti díky jeho flexibilitě preferují.

Příklady projektů

Tlumočení běžeckých večerů

Pro Instituto Cervantes a RunCzech jsem tlumočila jejich běžecké večery ve španělštině a překládala letáky, plakáty, výukové materiály a příspěvky na sociální sítě. Více informací o běžeckých večerech najdete zde

Tlumočení pro taneční školu Flamenkeria

Pro taneční školu Flamenkeria jsem tlumočila kurzy pro začínající a pokročilé tanečnice flamenka. Vyzkoušela jsem si tak, že tlumočit se dá opravdu všude, jak při běhu, tak při tanci.

Lokalizace a překlad webových stránek

Podílela jsem se na překladu a lokalizaci webových stránek The Game of Prague (původně ve španělštině) do češtiny a angličtiny. Pro The Game of Prague jsem také přeložila veškeré podklady potřebné ke hře, jejich Deník výpravy, nápovědy apod.

Korektura výroční zprávy

Věnuji se i korekturám překladů a originálních textů. Mezi mé klienty patří i Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty, pro které jsem vyhotovila korekturu výroční zprávy v českém jazyce. Věnuji se i korekturám v angličtině.

Titulkování videí

Pro neziskovou organizaci Crossroads International jsem vytvořila titulky v češtině k jejich informačním videím. V minulosti jsem vytvářela titulky k tzv. TED talks nebo k těmto krátkým videím o historii České republiky. Pracuji s programem VisualSync.

Semináře pro učitele cizích jazyků

Kromě výuky studentů se věnuji i profesnímu rozvoji učitelů cizích jazyků. V minulosti jsem vedla semináře na témata: Testování a hodnocení studentů, Tipy a triky pro individuální výuku, Metody ve výuce angličtiny

Jazykové audity

Firemním klientům pomáhám s testováním znalostí jejich zaměstnanců pomocí jazykových auditů. Hodnotím jejich aktivní a pasivní znalost jazyka. Po auditu obdrží klient i podrobné hodnocení jednotlivých studentů a návrh výuky.

Poradenství v oblasti firemního dobrovolnictví

Spolupracuji s HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví na projektech spojených s firemním dobrovolnictvím. Razím heslo, že firemní pomoc musí být využita efektivně a smysluplně. Spolupracuji nejenom s firemními klienty, ale v této oblasti vzdělávám i neziskové organizace, viz zde.

Co říkají mí kolegové?

RefI

Karolína is a skilled teacher and a fast learner. She takes responsibility for her work, is thorough in preparation and has a good contact with both students and colleagues. She is hard-working but doesn't forget to smile and always offers support. Plus, she's very skilled in languages!
— Dominika Szymańska

Ref

Karolínu poznám niekoľko rokov počas jej spolupráce s Empire. Cením si na nej, že je zapálená pre to, čo robí, je proaktívna a pristupuje k úlohám veľmi zodpovedne. Vďaka jej odbornosti a prístupu k práci, ale aj vďaka jej priateľskému a príjemnému vystupovaniu je našim veľmi cenným spolupracovníkom. V oblasti výuky jazykov a metodického vedenia kurzov bude aj v budúcnosti prvá, ktorú oslovím.
— Adéla Masaryková

Ref

Karolina was extremely dependable, capable and wise. She took on the work of someone beyond her years as she managed the Community Relations newsletter, planned and implemented two major office projects and consistently would handle any task I asked of her with a comprehensive approach through its completion. I would recommend Karolina without hesitation.
— Tracy Lavin

Ref

I have known Karolina for more than 6 years in my capacity as Managing Director at MKM. While a student, Karolina was employed within MKM as an administrative support and my personal assistant. I was very impressed by her performance. She was responsible for dealing with VIP clients, managing the office and MKM employees. She is intelligent, responsible and she has excellent written and verbal communication skills. Karolina did an excellent job for us and has displayed maturity. She possesses the right combination of drive, intelligence and interpersonal skills to excel in her future career. — Hana Klašková

Pár záběrů z akce...

Kontakt

English

Freelance teacher, translator, interpreter, web content editor. Working languges: Czech, English, Spanish. Knowledge of HTML, CSS and JavaScript. Topics of interest: Corporate Social Responsibility, Economics, Current Affairs, NGOs, Education. Now mostly in Prague and Brno, CZ.

Español

Maestra, traductora, intérprete, editora de contenidos web. Idiomas: castellano, inglés, checo. Conociementos de HTML, CSS, JavaScript. Temas de interés: Responsabilidad social corporativa, economía, asuntos actuales, sector no gubernamental, educación. Ahora en Praga y Brno, CZ.

GPS souřadnice

Pendluji mezi hlavními městy Čech a Moravy, nicméně ráda za Vámi přijedu i jinam. Budu se těšit na viděnou!

karolinadurdova@gmail.com

LinkedIn

©2017, Czechitas.
Vyrobeno na základě workshopu Tvořím web: Bootstrap.